Stredná odborná škola, Nerudova 13

Stredná odborná škola, Nerudova 13

Nerudova 13
92001 Hlohovec
IČO: 17053811

Informácie o inštitúcii Stredná odborná škola, Nerudova 13

Naša škola

 

Budova teoretického vyučovania sídli v priestoroch na Nerudovej ulici č.13. V areáli sa nachádzajú dva pavilóny s celkovým počtom tried 20, s 2 učebňami výpočtovej techniky a informatiky, 2 jazykovými učebňami, 2 interaktívnymi učebňami, telocvičňou a posilňovňou a ihriskom. Škola disponuje jedálňou a kuchyňou s kapacitou 300 stravníkov.

Uvedené priestory teoretického vyučovania sú dostupné z centra mesta smerom k zámku cca 800 m od autobusových zastávok v centre mesta, od železničnej stanice cca 1.500 m.

 

Priestory odborného výcviku a praktického vyučovania sa nachádzajú v areáli Ul. M.Benku č. 3 a v areáli Zentiva a.s.. V priestoroch na Ul. M.Benku sú dva pavilóny s tromi chemickými laboratóriami – odbornými učebňami, tromi odbornými učebňami kozmetiky a vizáže, dve odborné učebne kaderníctva, troma výtvarnými ateliérmi, učebňou výpočtovej techniky, interaktívnou učebňou, dielňami pre odevníctvo, pre obrábanie kovov, ako i jedálňou s kapacitou 65 stravníkov.

V areáli akciovej spoločnosti Zentiva na Nitrianskej ul. sa nachádzajú laboratóriá pre chémiu, farmáciu a enviromentalistiku a odborné učebne pre uvedené odbory. Do určitej časti týchto priestorov na prízemí je vybudovaný bezbariérový vstup.

 

Študijné odbory

8222 6 - ÚŽITKOVÁ MAĽBA (TS)

3918 6 - TECHNICKÉ LÝCEUM

2880 4 - CHÉMIA A ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

6446 4 - KOZMETIK

2840 6 - BIOTECHNOLÓGIA A FARMAKOLÓGIA

2841 6 - TECHNOLÓGIA OCHRANY A TVORBY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

6362 6 - KOZMETIČKA A VIZÁŽISTKA

8297 6 - FOTOGRAFICKÝ DIZAJN (TS)

8261 6 - PROPAGAČNÁ GRAFIKA (TS)

8298 6 - ODEVNÝ DIZAJN (TS)

2848 6 - CHEMICKÁ INFORMATIKA

 

Učebné odbory

6456 2 00 KADERNÍK

 

Absolvent ovláda:
- usporiadanie a zariadenie pracoviska kaderníka
- používanie a údržba kaderníckych prístrojov, náradia a materiálov
- pracovné postupy pri kaderníckych prácach (techniku vodovej ondulácie, strihanie vlasov, odfarbenie a farbenie vlasov, melírovanie, ošetrovanie a regeneráciu vlasov, náročnú účesovú tvorbu)
- použitie vlasovej kozmetiky, starostlivosť o pleť a ruky
- výrobu vlasových doplnkov a úpravu parochní
- vie o kožných chorobách najmä pokožky hlavy, rúk a chorobách vlasov

Uplatnenie:
V službách ako zamestnanci kaderníctva v malých a stredných firmách, poradenské služby používania vlasovej kozmetiky, vo firmách zaoberajúcich sa výrobkami vlasovej kozmetiky, založiť a úspešne prevádzkovať kadernícky salón.

S kým môžete prísť do kontaktu?

 

JUDr. Emil Kuruc
Riaditeľ školy

Mgr. Mária Rehová
Zástupkyňa pre teoretické vyučovanie

Ing. Alena Kaničárová
Zástupkyňa pre praktické vyučovanie

Kde nás nájdete?

Zobrazit